Prof. dr hab. Adam Sagan

Adam Sagan - profesor zwyczajny, zajmuje się metodologią badań marketingowych i społecznych, modelowaniem marketingowym. Zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności: podejścia środków - celów i zastosowań wywiadów drabinkowych (laddering) w badaniach konsumenckich, modelowaniu zmiennych ukrytych w badaniach marketingowych, wykorzystaniu metod wielowymiarowych w analizach marketingowych i segmentacji rynku.

W Uniwersytecie Ekonomicznym prowadzi zajęcia z metodologii badań ekonomicznych i badań marketingowych, zajęcia na studiach MBA z Market Research. Na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z marketingu, modelowania strukturalnego i skalowania w badaniach społecznych.

Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, European Marketing Academy, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Economic Atlantic Society

Do najważniejszych publikacji należą:

Monografie:

Sagan, A., Preferences Interdependence Among Family Members: Case III/APIM Approach, w: red, B.Lausen, S. Krolak-Schwerdt, M. B¨ohmer, Data Science, Learning by Latent Structures, and Knowledge Discovery, Springer, Berlin, Heidelberg 2015
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, red. A. Sagan Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
Sagan, A.,Pawełek, B., Single–Indicator SEM with Measurement Error. Case of Klein I Model, w: "Advances in Latent Variables", Eds. Carpita B., E., Pensiero, M., V., Milan, Italy, 2014
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych, UEK Kraków 2013.
Kłeczek, R., Kall, J., Sagan, A., Zarządzanie marką, Wolters Kluwer, wyd II rozszerzone, Kraków 2013
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. Aspekty metodologiczne, red. Adam Sagan UEK Kraków 2013
Sagan, A., Market Research and Preference Data, w: The SAGE Handbook of Multilevel Modeling, Ed. Scott, M., A., Simonoff, J., S., Marx B., D. Sage, Los Angeles, London, Singapoore 2013, s.581-598
Sagan, A., Kaciak, E. Nonsymmetric Correspondence Analysis of Abbreviated Hard Laddering Interviews, w: ed. Ultsch, J., Algorithms from and for Nature and Life, Springer-Verlag, Chaim 2013
Sagan, A., Multilevel LST/API Models of a Person-Situation Interaction in Service Encounter, w: red. J. Pociecha, R. Decker, Data Analysis Methods and Its Applications, Beck, Warszawa 2012, s. 197-214
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym, Aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, red. Adam Sagan UEK Krakow 2012
Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, red. Adam Sagan UEK Kraków, 2011
Sagan, A.,Rudawska, I, Multilevel Dimensions of Consumer Relationships in the Healthcare Service Market. MLSEM vs MLIRT Approach, in: Decker, R., H.J. Lenz, (eds) Advances in Data Analysis, Freie Universitat Berlin Springer-Verlag, Heidelberg Berlin 2007, s. 481-488
Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, UEK Kraków 2004,
Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej, UEK Kraków 2003

Artykuły:

Kaciak, E., Carman, C., Sagan, A., A Comparison of Full and Abbreviated formats of Hard Laddering, Journal of Consumer Behaviour, 2015/14(3), s. 191-214
Bugajska, J., Sagan, A., Chronic Musculoskeletal Disorders as Risk Factors for Reduced Work Ability in Younger and Ageing Workers, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014/20(4), s. 607-613
Rudawska,I., Sagan, A., Latent Variables in Conjoint Measurement – a case of healthcare market in Poland, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 2012/8(2), s. 121-134
Kaciak, E., C.W. Cullen, A. Sagan, The Quality of Ladders Generated by Abbreviated Hard Laddering, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing 2010 Vol. 18, 3/4, 159–166

DrukujE-mail

37838