Dr Joanna Białynicka–Birula

Dr Joanna Białynicka–Birula

Zainteresowania naukowe

  1. Rynek dzieł sztuki, wartość dzieła sztuki, międzynarodowy handel dziełami sztuki, ekonomiczny wymiar twórczości artystycznej, ekonomika kultury, polityka kulturalna państwa, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  2. Aukcje jako instytucje rynkowe, techniki ustalania cen aukcyjnych, modele aukcyjne, wycena aukcyjna, zachowania uczestników aukcji, psychologiczne i socjologiczne podstawy zachowań ludzkich.
  3. Analiza rynku, badania marketingowe, wielowymiarowe analizy statystyczne (Statistica), analiza sieciowa, wykorzystanie specjalistycznych programów statystycznych w analizie rynku i badaniach marketingowych

Wybrane publikacje z ostatnich lat

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Prof. UEK dr hab. inż. Jadwiga Stobiecka

Jadwiga Stobiecka - profesor UEK dr hab. inż.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe stosowane w badaniach marketingowych, w szczególności: budowę skal pomiarowych i ocenę wiarygodności pomiaru (w tym badanie stabilności opinii konsumentów), testowania instrumentów pomiarowych, wyodrębnianie grup homogenicznych (segmentów) i ich profilowanie, predykcję zachowań konsumentów na rynku, zarządzanie przez jakość w obrębie marketingu relacji, badanie satysfakcji i lojalności klientów, badanie kultury organizacyjnej oraz współtworzenie wartości na rynku usług publicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę szkolnictwa wyższego.

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Dr hab. Mariusz Łapczyński

Mariusz Łapczyński – zajmuje się metodologią badań marketingowych i eksploracją danych (data mining). Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim analizy danych marketingowych, analitycznego CRM, marketingu opartego na bazach danych, business intelligence  oraz narzędzi analitycznych z tym związanych.

Czytaj dalej

DrukujE-mail

  • 1
  • 2
30710