Dr hab. Joanna Białynicka–Birula

Dr hab. Joanna Białynicka–Birula

Zainteresowania naukowe

  1. Rynek dzieł sztuki, wartość dzieła sztuki, międzynarodowy handel dziełami sztuki, ekonomiczny wymiar twórczości artystycznej, ekonomika kultury, polityka kulturalna państwa, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  2. Aukcje jako instytucje rynkowe, techniki ustalania cen aukcyjnych, modele aukcyjne, wycena aukcyjna, zachowania uczestników aukcji, psychologiczne i socjologiczne podstawy zachowań ludzkich.
  3. Analiza rynku, badania marketingowe, wielowymiarowe analizy statystyczne (Statistica), analiza sieciowa, wykorzystanie specjalistycznych programów statystycznych w analizie rynku i badaniach marketingowych

Wybrane publikacje z ostatnich lat

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Prof. UEK dr hab. inż. Jadwiga Stobiecka

Jadwiga Stobiecka - profesor UEK dr hab. inż.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe stosowane w badaniach marketingowych, w szczególności: budowę skal pomiarowych i ocenę wiarygodności pomiaru (w tym badanie stabilności opinii konsumentów), testowania instrumentów pomiarowych, wyodrębnianie grup homogenicznych (segmentów) i ich profilowanie, predykcję zachowań konsumentów na rynku, zarządzanie przez jakość w obrębie marketingu relacji, badanie satysfakcji i lojalności klientów, badanie kultury organizacyjnej oraz współtworzenie wartości na rynku usług publicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę szkolnictwa wyższego.

Czytaj dalej

DrukujE-mail

Dr hab. Mariusz Łapczyński

Mariusz Łapczyński – zajmuje się metodologią badań marketingowych i eksploracją danych (data mining). Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim analizy danych marketingowych, analitycznego CRM, marketingu opartego na bazach danych, business intelligence  oraz narzędzi analitycznych z tym związanych.

Czytaj dalej

DrukujE-mail

  • 1
  • 2
34724