Profil

Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych liczy 8 osób. Kierownikiem Katedry jest prof dr hab. Adam Sagan. W obszarze prac badawczych Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych znajdują się zagadnienia związane z metodologią badań marketingowych i rynkowych i ich zastosowaniami w analizach wybranych rynków branżowych. Szczególne pola zainteresowań obejmują zagadnienia modelowania zmiennych ukrytych w badaniach marketingowych (Adam Sagan), pomiaru i oceny jakości produktów (Jadwiga Stobiecka), analizy rynków finansowych (Ryszard Węgrzyn), analizy rynku dzieł sztuki (Joanna Białynicka-Birula), analizy rynku uzdrowisk (Jolanta Mirek), badań zaufania w relacjach handlowych (Grażyna Plichta) i eksploracyjnej analizy danych i metod data mining (Mariusz Łapczyński).

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z przedmiotów związanych z analizą rynku i badaniami marketingowymi i rynkowymi na wszystkich stopniach studiów na kierunku Zarządzanie, Analityka Gospodarcza, Marketing i Komunikacja Rynkowa.

DrukujE-mail

37838