Dr hab. Mariusz Łapczyński

Mariusz Łapczyński – zajmuje się metodologią badań marketingowych i eksploracją danych (data mining). Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim analizy danych marketingowych, analitycznego CRM, marketingu opartego na bazach danych, business intelligence  oraz narzędzi analitycznych z tym związanych.

Prowadzi zajęcia z badań marketingowych, analizy zachowań konsumenta, analizy danych marketingowych z wykorzystaniem programów komputerowych, analitycznego CRM i eksploracyjnej analizy danych.

Do najważniejszych publikacji należą:

„Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych", UEK Kraków 2010
„Analiza asocjacji i sekwencji w badaniach marketingowych", UEK Kraków 2014
„Hybrydowe modele predykcyjne w marketingu relacji", UEK Kraków 2016

DrukujE-mail

37838