Prof. UEK dr hab. inż. Jadwiga Stobiecka

Jadwiga Stobiecka - profesor UEK dr hab. inż.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe stosowane w badaniach marketingowych, w szczególności: budowę skal pomiarowych i ocenę wiarygodności pomiaru (w tym badanie stabilności opinii konsumentów), testowania instrumentów pomiarowych, wyodrębnianie grup homogenicznych (segmentów) i ich profilowanie, predykcję zachowań konsumentów na rynku, zarządzanie przez jakość w obrębie marketingu relacji, badanie satysfakcji i lojalności klientów, badanie kultury organizacyjnej oraz współtworzenie wartości na rynku usług publicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę szkolnictwa wyższego.

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prowadzi zajęcia z badań marketingowych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych), w tym w obszarze turystyki międzynarodowej; badania zachowań konsumentów; badania satysfakcji i lojalności klientów w hotelarstwie i gastronomii.

Wybrane publikacje:
Stobiecka J. (2000), Wykorzystanie podejścia „wiele cech-wiele metod" do oceny wiarygodności skal pomiarowych, [w:] Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych, red. M. Walesiak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 856, s. 82-91.
Stobiecka J. (2003), Porządkowy czy interwałowy charakter skal szacunkowych stosowanych w naukach społecznych, [w:] Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, red. E. Gatnar, Prace Naukowe, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice, s. 71-85.
Stobiecka J. (2005-2006), Stability of Consumers' Opinions in Marketing Research, „Folia Oeconomica Cracoviensia", Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Vol. XLVI-XLVII, s. 5-20.
Stobiecka J. (2010), Modele pomiaru jakości marketingowej produktów, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 194.
Stobiecka J. (2011), Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność?, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (red.) J. Garczarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, Nr 204, s. 82-95.
Stobiecka J. (2013), Kultura organizacyjna uczelni jako wyznacznik zachowań na rynku usług edukacyjnych - perspektywa czasowa, "Handel Wewnętrzny", (red.) J. Witek, Instytut Badań Rynku i Konsumpcji, Warszawa, Nr 4, lipiec-sierpień, s. 312-326.
Stobiecka J. (2014), Goals of Consumption, Saving and Investing in the Light of Measurement of Stability of Respondents Option (w:) Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, (red.) Sagan A., Publishin House: Fundation of the Cracow Uniwersity of Economics, Kraków, pp. 91-119.
Stobiecka J. (2014), Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych, "Handel Wewnętrzny", Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, styczeń-luty, s. 69-80.
Stobiecka J. (2014), Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii konsumentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (red.) K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 336, s. 118- 128.
Stobiecka J., Stobiecki P., Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji – próba klasyfikacji odbiorców komunikatu, "Handel Wewnętrzny", Instytut Badań Rynku i Koniunktur, Warszawa, nr 1(354), s. 261-271.
.

DrukujE-mail

37838