Dr hab. Joanna Białynicka–Birula

Dr hab. Joanna Białynicka–Birula

Zainteresowania naukowe

 1. Rynek dzieł sztuki, wartość dzieła sztuki, międzynarodowy handel dziełami sztuki, ekonomiczny wymiar twórczości artystycznej, ekonomika kultury, polityka kulturalna państwa, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Aukcje jako instytucje rynkowe, techniki ustalania cen aukcyjnych, modele aukcyjne, wycena aukcyjna, zachowania uczestników aukcji, psychologiczne i socjologiczne podstawy zachowań ludzkich.
 3. Analiza rynku, badania marketingowe, wielowymiarowe analizy statystyczne (Statistica), analiza sieciowa, wykorzystanie specjalistycznych programów statystycznych w analizie rynku i badaniach marketingowych

Wybrane publikacje z ostatnich lat

 1. Modelling International Trade in Art – Modified Gravity Approach, Procedia Economics and Finance, Vol. 30, 2015, Elsevier, pp. 91-99. Wiley Library
 2. Traditional Gravity Model of International Trade in Art, Proceedings of The 8th Days of Statistics and Economics, Prague, pp. 104-113. ISBN 978-80-87990-02-5
 3. Determinants of International Trade in Art from System Theory Perspective, International Journal of Business and Management Vol. II, nr 3, 2014, University of Economics Prague, International Institute of Social and Economic Sciences, pp.192-206.
 4. System Approach to Art Value in the Auction Market, in: Recent Advances in Circuits, Systems, Telecommunications and Control, Proceedings of the 4th European Conference of Systems (ECS'13), Paris 29-31 October 2013, s. 119-128. ISSN 1790-5117; ISBN 978-960-474-341-4.
 5. The Art Export Principles in Poland in the New European Conditions, in: Management, Economics and Business Conditions in the New European Conidtions, University of Brno, Brno 2008, ISBN 978-80-7204-582-2 and electronic version CD rom.
 6. Investment in Art – Specificity, Risks, and Rates of Return, Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking, Ostrava 2014, ISBN 978-80-7248-939-8, p. 8-18, http://icfb.rs.opf.slu.cz/content/conference-proceedings
 7. Network Analysis of International Trade in Art in the European Community Countries, 16th International Conference of the ACEI (The Association for Cultural Economics International), 9–12 June 2010, University of Copenhagen (Department of Economics) and Copenhagen Business School.
 8. Cultural Policy on the Art Market in Poland, in: 2009 EAEPE Annual Conference (European Association for Evolutionary Political Economics), 6–8 November 2009 r., University of Amsterdam, Amsterdam, s. 282-283; http://eaepe.org/eaepe-conference-2009; http://eaepe.org/node/5059.
 9. Statistical Methods Used for Identification of Art Prices Determinants, in: Recent Advances in Mathematics and Computers in Business and Economics. Procedings of 10 th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics, MCBE Press 2009, s. 36-41, ISBN 978-960-474-063-5;
 10. Global Perspective on Foreign Trade in the Works of Art in: Medzinarodne Vzt'ahy 2007, Vydatel'stvo Ekonom, Bratislava 2007, ISBN 979-80-225-2437-7.
 11. Иccкycтвo и pынок. Эcтeтичecкaя и экoнoмичecкaя мыcль o прoизвeдeнияx иccкycтвa" w: "Kultura i rynek", Partycki S. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 266-271, ISBN 978-83-7363-693-4.
 12. Rationality versus Irrationality of Auction Bidders – Interdisciplinary Perspective, International Conference IAREP/SABE 2008, The Interntional Association for Research in Economic Psychology/The Society for the Advancement of Behavioral Economics), and electronic version CD rom, LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli), Rome 2008, ISBN 978-88-6105-027-3.

Więcej publikacji zob.: baza Dorobek Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dostęp do pełnych tekstów

Działalność dydaktyczna

Analiza rynku, Badania rynkowe i marketingowe, Badania marketingowe, Badania marketingowe w turystyce, Metody badań rynkowych, Analiza rynku i badania marketingowe, Analiza rynków zagranicznych, Ekonomika kultury, Współczesne funkcjonowanie rynku dzieł sztuki w Polsce. International Market Analysis, International Marketing Research.

DrukujE-mail

34724